Telia Sonera ska erbjuda olika installationstjänster för hel ledning till kostnadsorienterat pris

2006-12-07

Telia Sonera ska i sitt referenserbjudande erbjuda olika typer av installationstjänster för hel ledning (LLUB) till kostnadsorienterat pris. Detta har PTS underrättat företaget.

Telia Sonera har möjlighet att yttra sig över denna underrättelse senast den 9 januari 2007. Om Telia Sonera inte vidtagit rättelse senast den 30 mars kan PTS besluta om ett föreläggande.

Telia Sonera har sedan 2004 en skyldighet att till kostnadsorienterat pris tillgodose varje rimlig begäran från andra operatörer om tillträde till accessnätet i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster.

Underrättelse

För mer information:
Sofie Berg-Cormier, tf chef tillsynsenheten, tfn: 08-678 55 85.