Telia Sonera ska sänka avgiften för överlämning av nummer

2006-11-08

Telia Sonera får ta ut maximalt 29 kronor i avgift när företaget lämnar över ett enstaka telefonnummer i sitt fasta nät till en annan operatör.

Telia Sonera har möjlighet att yttra sig över denna underrättelse senast den 8 december. Om Telia Sonera inte rättar sig kan PTS besluta om ett föreläggande mot företaget.

Överlämning av telefonnummer, så kallad nummerportering, gör det möjligt för en abonnent att behålla sitt telefonnummer vid byte av operatör. Avgiften för portering betalas av mottagande operatör, och skall grunda sig på driftskostnaden för överlämnandet.

Underrättelse

För mer information:
Sofie Berg-Cormier, tf chef tillsynsenheten, tfn: 08-678 55 85.