Vägledning vid utlämning av teleuppgifter

2006-11-28

PTS har tagit fram två dokument om utlämning av teleuppgifter.

PTS nya faktablad "När får operatörer lämna ut teleuppgifter?" (öppnas i nytt fönster), svarar på frågor om när en operatör, till exempel ett telebolag, får lämna ut teleuppgifter, exempelvis telefonnummer eller information om samtal eller sms. Faktabladet riktar sig framför allt till mindre operatörer, men kan även vara av intresse även för konsumenter.

Myndigheten har även tagit fram dokumentet "Sammanställning av lagstiftning och praxis kring utlämnande av teleuppgifter" (öppnas i nytt fönster). Det är framtaget för att utgöra ett stöd för framför allt operatörer och polis avseende utlämnande av uppgifter i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät.