EU-kommissionen minskar antalet ”problemmarknader” som ska analyseras

2007-11-14

18 utpekade marknader blev sju när kommissionen igår presenterade sin rekommendation om vilka marknader inom elektronisk kommunikation som ska bli föremål för konkurrensanalyser. Detta är en tydlig signal om att det på många områden blivit en bättre konkurrenssituation för operatörer, vilket gynnar konsumenterna.

Kommissionens rekommendation ligger väl i linje med den första omgång av marknadsanalyser som PTS slutfört. PTS fann då att sju av de utpekade marknaderna inte behövde särskilda regler. I det avseendet var den svenska marknaden bäst i EU.

– Det är mycket positivt att det område där reglering behövs blir mindre. Samtidigt ser vi att det fortfarande är lång väg kvar att gå när det gäller flera av de marknader som rör tillträde till nät och samtrafik mellan operatörer, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.

Den nya rekommendationen gäller omedelbart. PTS kommer att ta hänsyn till den i pågående och kommande marknadsanalyser. De skyldigheter som sedan tidigare är beslutade påverkas dock inte. De kommer att fortsätta gälla fram till att en ny analys visar om konkurrensproblemen är sådana att särskilda skyldigheter fortfarande behövs.

På väg mot reviderad lag om elektronisk kommunikation

Kommissionen presenterade även förslag till reviderade EG-direktiv som i förlängningen ska ligga till grund för en reviderad svensk lag om elektronisk kommunikation. Dessa direktiv ska beslutas under 2009. Ett exempel på förändrade direktiv är en möjlighet att besluta om en uppdelning mellan nät- och tjänstedel inom en operatörs verksamhet, så kallad funktionell separation. I Sverige behandlar regeringen just nu ett lagförslag som ska ge PTS en möjlighet att besluta om funktionell separation. Det svenska förslaget har många likheter med det verktyg som EU nu föreslår.

Läs mer om rekommendationen


Läs mer om de förändrade direktiven


Översikt över gamla och nya marknader (pdf 55 kB, nytt fönster)

För mer information:
Katarina Kämpe, stf generaldirektör, PTS, tfn: 0708-15 10 15

Fakta marknadsanalyser och skyldigheter

PTS arbete med att ta fram regler för bättre konkurrens på marknader med särskilda problem sker i tre steg. Först genomförs en analys av situationen på marknaden. Om det finns konkurrensproblem ska PTS besluta om vilket eller vilka telebolag som har ett betydande inflytande över marknaden. Därefter kan PTS besluta om skyldigheter för dessa telebolag, till exempel om att ge andra operatörer tillgång till nät eller tjänster. På marknader där det finns en fungerande konkurrens ska PTS inte besluta om skyldigheter.