Hjälpsökande barn - nytt telefonnummer

2007-12-10

Nu finns möjlighet för organisationer att ansöka om nummer för att erbjuda en Europaharmoniserad tjänst av samhälleligt värde.

De tre numren, för respektive tjänst, som nu går att ansöka om är följande:

  • 116 000 för tjänsten telefonjour avsedd för rapportering av saknade barn.
  • 116 111 för tjänsten telefonjour för hjälpsökande barn.
  • 116 123 för tjänsten telefonjour för känslomässigt stöd.

Användningen av nummer som börjar på 116 för samhällsviktiga tjänster bygger på beslut fattat av Europeiska kommissionen, och gäller således alla medlemsländer i unionen. Tanken är att varje tjänst ska ha samma nummer i alla medlemsländer. Vidare ska det vara kostnadsfritt att ringa dessa nummer. För tillfället omfattar beslutet de ovan angivna tre tjänsterna, med vidhängande nummer, men i framtiden kan fler tjänster bli aktuella.

Mer information om 116-nummer för denna användning finns i PTS beslut om ändring av telefoninummerplanen. Vad som gäller för tilldelning av dessa nummer framgår i PM om tilldelningsprinciper för nummer i 116-serien.

Ansökan skickas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm.

Kontaktperson:
Bo Martinsson, enheten för säkerhet och adressering tfn. 0708567215