Kammarrätten fastställer PTS prisreglering i fasta och mobila nät

2007-12-06

Kammarrätten beslutade den 5 december i en dom att PTS föreläggande mot Telia Sonera som gäller företagets prissättning av samtrafik i det fasta nätet står sig. Samma dag meddelade kammarrätten domar i ärenden som gäller de förelägganden om priser för terminering av samtal i mobilnät som PTS meddelat operatörerna Telia Sonera, Tele2 och Telenor. Även i dessa domar fastställde rätten PTS förelägganden.

Domarna innebär att kammarrätten för första gången prövat PTS tillämpning av de metoder att beräkna kostnadsorienterade priser i fasta respektive mobila nät som används av PTS, och att denna tillämpning står sig.

Bakgrund

PTS kan besluta att operatörer som har betydande inflytande på en marknad bland annat ska vara skyldiga att tillämpa kostnadsorienterade priser. Det innebär att priserna ska motsvara kostnaden för att producera den aktuella tjänsten samt en skälig avkastning.

Läs kammarrättens domar avseende:

Tele2 prissättning mobil terminering (pdf 2Mb, nytt fönster) 
Telenor prissättning mobil terminering (pdf 1,9 Mb, nytt fönster)
Telia Sonera prissättning samtrafik fasta nätet (pdf 1,3 Mb, nytt fönster)
Telia Sonera prissättning mobil terminering (pdf 400 kB, nytt fönster)