Kammarrätten ger PTS rätt gällande skyldighetsbeslut mot Tele 2 och Telenor vad gäller samtalsterminering i mobilnät

2007-11-06

Kammarrätten fastställde i domar den 5 november 2007 PTS skyldighetsbeslut mot operatörerna Tele2 och Telenor på området samtalsterminering i mobilnät.

PTS fattade den 6 juli 2004 beslut om att ålägga Telia Sonera, Tele2, Telenor (tidigare Vodafone) samt Hi3G skyldigheter på marknaden för samtalsterminering i mobilnät. För samtliga operatörer gäller bland annat att de ska tillgodose varje rimlig begäran om terminering i sina nät och erbjuda tjänsten på icke-diskriminerande villkor. Operatörerna Tele2, Telenor och Telia Sonera har en skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser.

Domarna innebär att kammarrätten fastställer ålagda skyldigheter och att Tele2 och Telenor anses ha betydande marknadsinflytande (s.k. smp-status).

Även Telia Sonera och Hi3G har överklagat PTS skyldighetsbeslut och dessa två operatörers ärenden ligger fortfarande för bedömning i kammarrätten.

Dom gällande Tele2 (pdf 5 Mb, nytt fönster)
Dom gällande Telenor (pdf 6 Mb, nytt fönster)


För mer information:
Sara Andersson, biträdande avdelningschef konkurrensavdelningen, tfn: 0708-11 40 30