Kammarrätten prövar inte Telia Soneras och Telenor Mobiles överklaganden om samtalsterminering i mobilnät

2007-11-22

Kammarrätten beslöt den 16 november 2007 att inte pröva överklaganden av PTS skyldighetsbeslut mot operatörerna Telia Sonera och Telenor Mobile på området samtalsterminering i mobilnät.

PTS fattade den 6 juli 2004 beslut om att ålägga Telia Sonera, Tele2, Telenor (tidigare Vodafone), Telenor Mobile (verksamheten Djuice) samt Hi3G skyldigheter på marknaden för samtalsterminering i mobilnät. För samtliga operatörer gäller bland annat att de ska tillgodose varje rimlig begäran om terminering i sina nät och erbjuda tjänsten på icke-diskriminerande villkor. Operatörerna Tele2, Telenor och Telia Sonera har en skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser. Telenor Mobile (Djuice) och Hi3G har en skyldighet att hålla rättvisa och skäliga priser.

Kammarrättens beslut innebär att PTS beslut står sig. Operatörerna har dock möjlighet att överklaga till Regeringsrätten. Kammarrätten fastställde tidigare i november PTS motsvarande skyldighetsbeslut mot Tele2 och Telenor. Även Hi3G har överklagat PTS skyldighetsbeslut och detta ärende ligger fortfarande för bedömning i kammarrätten.

För mer information:
Fredrik Blomström, enheten för samtrafik, tfn: 0708-11 40 55