PTS kräver ändrade rutiner när operatörer beställer installation av hel ledning

2007-11-14

För att efterleva sina skyldigheter ska Telia Sonera debitera en engångsavgift för enkel installation när andra operatörer beställer produkten hel ledning till hushåll. Detta underrättar PTS bolaget om idag.

Visar sig installationen vara mer komplicerad, d.v.s. att det krävs arbete hos slutkunden, ska Telia Sonera debitera kostnaden för detta i efterhand. Efterdebitering ska tillämpas till dess att Telia Sonera säkerställt att en enkel installation blir registrerad och debiterad som en sådan i företagets beställningssystem.

Dessutom ska Telia Sonera säkerställa att en beställning av hel ledning accepteras av beställningssystemet, även om det vid beställningstillfället finns en aktiv tjänst på den aktuella anslutningen. Detta förutsätter dock att denna tjänst vid beställningstillfället sagts upp av den kund till vilken tjänsten tillhandahålls. Denna begränsning i möjligheten att beställa hel ledning finns idag endast för Telia Soneras grossistkunder och inte för Telia Soneras egen slutkundsorganisation.

Telia Sonera har fram till den 10 december 2007 på sig att yttra sig över denna underrättelse. Om bolaget inte rättar sig i enlighet med underrättelsen kan PTS förelägga bolaget om detta.

Hel ledning (LLUB) är en grossistprodukt som kan användas av andra operatörer som vill ha tillträde till Telia Soneras fasta telenät för att leverera bredbands- och telefonitjänster till konsumenter.

För mer information:
Eva Liljefors, chef enheten för accessnät, tfn: 0730-66 57 09.

Underrättelsen om hel ledning (pdf 3 Mb, nytt fönster)