PTS kräver lägre pris för installation av Telia Soneras produkt hel ledning (LLUB)

2007-12-05

Telia Sonera ska sänka priset på enkel installation av LLUB-produkten hel ledning till högst 577 kronor. Detta krävs för att priset ska vara kostnadsorienterat, det vill säga motsvara kostnaden för produkten samt ge skälig avkastning. Detta underrättar PTS Telia Sonera om idag. Företaget ska senast den 7 januari ha sänkt priset, annars kan PTS förelägga Telia Sonera att rätta sig.

Telia Sonera är enligt ett beslut från PTS skyldigt att tillämpa kostnadsorienterade priser. Detta eftersom företaget har ett betydande inflytande på LLUB-marknaden och kontrollerar det nät som når flest bredbandskonsumenter och som andra operatörer behöver tillträde till för att kunna erbjuda bredbandstjänster.

LLUB står för Local Loop Unbundling och innebär att en tillträdande operatör hyr hela eller del av kopparledningen som når fram till abonnenten, samt hyr plats i telestationen. Tillträdet kräver även att operatören sätter in egen utrustning, till exempel modemutrustning, i eller i anslutning till telestationen.

Hel ledning innebär att en operatör hyr teleledningen mellan abonnenten och telestationen. Delad ledning innebär att bredbandsförbindelsen delar på utrymmet i teleledningen med traditionell fast telefontrafik.

Beslut om kostnadsorienterade priser (pdf 1 Mb, nytt fönster)

För mer information:
Eva Liljefors, chef enheten för accessnät, tfn: 0730-66 57 09