2008

PTS redovisar regeringsuppdrag om precision i beslut

2008-06-13 PTS redovisar hur kommande beslut ska få större precision och tydlighet.

Nya priser för terminering av röstsamtal i mobilnät från 1 juli

2008-06-13 Från och med den 1 juli gäller nya reglerade priser för terminering av röstsamtal i mobilnät. Det pris som gäller för mobiloperatörerna Telia Sonera, Tele2, Telenor och Tre är 43 öre per minut.

Ring med eurotaxa när du semestrar inom EU

2008-06-10 Förra sommaren infördes ett pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal inom EU och vissa andra länder, så kallad eurotaxa.

Lagändring ger möjlighet för PTS att besluta om uppdelning av nät- och tjänsteverksamhet inom Telia Sonera

2008-06-05 Riksdagen beslutade i dag om de lagändringar som ger PTS en möjlighet att besluta om eller godta ett frivilligt åtagande om så kallad funktionell separation. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2008.

Telia Sonera ska utöka sitt utbud av bitströmsprodukter

2008-06-05 Telia Sonera ska senast den 1 juli 2008 tillhandahålla bitströmsprodukter som ger grossistkunderna möjligheten att erbjuda ett produktutbud som motsvarar Telia Soneras egna slutkundsprodukter.

Tre operatörer följer inte reglerna om specificerad räkning

2008-05-21 Operatörerna Tre, Telenor och Verizon redovisar inte alla uppgifter som ska finnas med på en specificerad telefonräkning.

PTS kräver mer detaljerade räkningar från Hi3G, Telenor och Verizon

2008-05-21 PTS förelägger idag Hi3G, Telenor och Verizon vid vite att korrigera brister i specificerade räkningar.

Störningarna i Telias mobilnät avhjälpta

2008-05-16 Telia anger att den tidigare störningen i Telias 3G- och GSM-nät är avhjälpt.

Störningar i Telias mobilnät i hela landet

2008-05-16

Bristande information från Telia Sonera om tillträde till kopplingsskåp

2008-05-15 Telia Sonera måste på begäran från annan operatör lämna nödvändig information för tillträde till kopplingsskåp, enligt en underrättelse från PTS.

Sida 3 av 6
« 1 2 3 4 5 6 »