2008

Regeringen föreslår stärkta möjligheter för konsumenter att kontrollera sina telekostnader

2008-03-14 Regeringen kommer inom kort att lämna en proposition om ändringar i lagen om elektronisk kommunikation till riksdagen.

Teracoms priser för överföring av digital tv och analog ljudradio ska vara kostnadsorienterade

2008-03-13 PTS underrättar idag Teracom om nivån på de kostnadsorienterade priser företaget ska hålla för att efterleva sina skyldigheter på marknaderna för överföring av digital tv och analog ljudradio via marknät.

PTS föreslår prioritetsfunktion för samhällsviktiga användare i de mobila näten

2008-03-13 Funktioner som gör det möjligt att prioritera samhällsviktiga användares kommunikation vid krislägen bör införas i mobilnäten. Det föreslår PTS i en ny rapport till regeringen.

Fortfarande höga priser på datatrafik utomlands

2008-02-27 Det ska bli billigare att skicka sms och att surfa med mobilen inom EU.

PTS lägesrapport 25 februari 2008: Telefonin är i normalt driftläge efter ovädret

2008-02-25

PTS lägesrapport 23 februari 2008 kl. 17.00: Antalet störningar i telefonin minskar efter ovädret

2008-02-23 Cirka 15 000 kunder är utan fast telefoni. Mobiltelefonin fungerar i allt större utsträckning.

PTS lägesrapport 23 februari 2008 kl. 09.00: Telefonin har påverkats av ovädret

2008-02-23 Ovädret har orsakat avbrott i elförsörjning och telefoni.

Fortfarande brister i specificerade räkningar

2008-02-22 Flera telefonoperatörer följer inte reglerna för hur räkningar ska specificeras.

PTS föreslår reviderad modell för att beräkna samtrafikpriser i fasta nät

2008-02-14 PTS föreslår en reviderad modell för att beräkna det kostnadsorienterade priset för samtrafik i fasta nät

Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband

2008-01-30 Rapport från PTS med nyckeltal och beräkningar för de av PTS reglerade produkterna LLUB, samtrafik och grossistprodukten för telefonabonnemang.

Sida 5 av 6
« 1 2 3 4 5 6 »