2008

Ovädret är över - de elektroniska kommunikationerna fungerar normalt

2008-01-20 De flesta skadorna på el- och teleledningar är reparerade efter ovädret.

Ovädret har kulminerat - måttliga störningar på elektroniska kommunikationer

2008-01-19 Ovädret över Götaland på lördagen blev inte fullt så kraftigt som man först befarat.

Risk för oväder i helgen – elektroniska kommunikationer kan påverkas

2008-01-18 SMHI varnar för oväder i främst Götaland i helgen. Det finns risk för avbrott i elförsörjningen, vilket även påverkar elektroniska kommunikationer.

Lebara ska portera nummer på begäran av sina abonnenter

2008-01-17 Lebara, som säljer kontantkort för telefoni, är skyldigt att efter begäran lämna över telefonnummer då abonnenter byter operatör, enligt en underrättelse från PTS.

Regeringen lämnar lagförslag om funktionell separation till lagrådet

2008-01-17 Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss av det lagförslag som baseras på PTS rapport "Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation".

PTS beslutar i tvist om prissättning av produktbyte i telestation

2008-01-16 Telia Sonera har rätt att debitera Telenor AB och B2 Bredband AB ett pris om högst 141 kronor som engångsavgift när bolagen byter från produkten delad ledning till hel ledning, enligt ett tvistlösningsbeslut från PTS.

Sida 6 av 6
« 1 2 3 4 5 6