Beslut att öppna nya nummerserier för mobiltelefonitjänster

2008-10-28

PTS har beslutat att öppna abonnentnummerserierna 0 – 9 i 072-serien för mobiltelefonitjänster.