Inbjudan till möte i Nummerforum

2008-10-02

Post- och telestyrelsen (PTS) inbjuder till möte i Nummerforum. Mötet äger rum torsdagen den 16 oktober 2008 kl. 09:30 - 12:00.

Mötet äger rum i PTS lokaler (Örnen), Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm.

Anmälan om deltagande görs till Bo Martinsson via e-post: bo.martinsson@pts.se, senast tisdagen den 14 oktober 2008.

Inbjudan med dagordningen (pdf, nytt fönster)

Frågor som ni redan nu vet att ni önskar ta upp under övrigt på dagordningen kan ni med fördel informera om i samband med er anmälan.