PTS förelägger Telia Sonera att automatisera gränssnitt för programsystem

2008-10-22

PTS har idag förelagt Telia Sonera att automatisera gränssnittet av bolagets programsystem för grossistprodukt för telefon­abonnemang (NBTAB). Föreläggandet är förenat med löpande vite.

Enligt PTS underrättelse den 2 juli 2008 skulle Telia Sonera ha sett till att ett automatiserat gränssnitt för samtliga hanteringsfall i NBTAB (Network Sales NetBusiness applikation för TAB) togs i bruk senast den 30 september 2008. Ett automatiserat gränssnitt skulle möjliggöra för operatörerna att administrativt hantera sina hushållskunders ärenden på ett smidigare sätt och med samma förutsättningar som Telia Sonera. Det nuvarande, manuella förfarandet är mycket resurskrävande för GTA-operatörerna.

Då Telia Sonera inte uppfyllt kravet på automatisering av NBTAB:s gränssnitt förelägger PTS nu bolaget att färdigställa utvecklingen per den 28 februari 2009. Föreläggandet är förenat med ett vite om 10 500 000 kronor. För varje period om fyra veckor som denna tidpunkt överskrids utan att Telia Sonera möjliggör ett automatiserat gränssnitt utgår ett vite om 1 800 000 kronor. Detta är första gången PTS utfärdar ett så kallat löpande vite.

Länk till föreläggandet (pdf, nytt fönster)

Ytterligare NBTAB-underrättelse

I samband med ovanstående föreläggande underrättas Telia Sonera om att genomföra ändringen i NBTAB så att andra operatörer kan hantera även företagskunder på ett smidigt sätt. Den tidigare underrättelsen gällde enbart hushållskunder.

Telia Sonera har möjlighet att yttra sig över denna underrättelse senast den 29 oktober 2008. Rättelse ska ske per den 28 februari 2009.

Länk till underrättelsen (pdf, nytt fönster)

För mer information:
Karoline Boström, enheten för samtrafik, tfn: 073-644 56 20.

Fakta om grossistprodukten för telefonabonnemang (GTA)

PTS fattade under 2005 beslut om att Telia Sonera är skyldigt att erbjuda andra operatörer en grossistprodukt för telefonabonnemang. Grossistprodukten gör det möjligt för operatörer att erbjuda sina slutkunder både abonnemang och samtal. Idag har drygt en miljon abonnenter valt en alternativ operatör för sitt traditionella telefonabonnemang.