PTS stödjer förslag om utökad ångerrätt

2008-11-27

PTS stödjer EU-kommissionens förslag om att ångerrätten ska gälla även vid gatuförsäljning. Försäljningen av telefoni­abonnemang på allmänna platser upplevs som ett problem av många konsumenter. Myndigheten vill även slå vakt om skyddet för barn och ungdomar när de handlar på Internet eller med mobilen.

Varje år sammanställer PTS en rapport över klagomål inom elektronisk kommunikation. I flera fall har konsumenter blivit anslutna till en ny operatör mot sin vilja eller fått problem med att säga upp avtalet när de vid ett senare tillfälle insett att de har tagit ett förhastat beslut.

– Det är angeläget att ångerrätten försäkras för den här typen av försäljning i så stor utsträckning som möjligt, säger Sara Andersson, chef för konsumentavdelningen på PTS.

På telemarknaden är det vanligt förekommande att barn och ungdomar erbjuds tjänster i mobilen eller över Internet, till exempel prenumeration av ringsignaler eller spel. Dessa tjänster kan i många fall uppgå till höga belopp. PTS vill därför slå vakt om att särskild hänsyn tas genom tydlig information till den här målgruppen.

Med ett harmoniserat regelverk som EU-kommissionen föreslår kan både konsumenter och näringsidkare skaffa sig en tydlig bild över vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. För att de nya reglerna ska kunna träda ikraft måste de godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet.

För mer information:
Sara Andersson, chef för konsumentavdelningen, tfn: 0708-11 40 30
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55