Sänkta priser när du ringer inom EU

2008-08-20

I juli 2007 infördes ett pristak för att ringa och ta emot mobilsamtal inom EU och vissa andra länder, så kallad eurotaxa. Den 30 augusti sänks priserna ytterligare.

  • Att ringa ett mobilsamtal med eurotaxa ska kosta max 4,35 kr per minut exklusive moms (tidigare 4,50 per minut)
  • Att ta emot ett samtal med eurotaxa ska kosta max 2,08 kr per minut exklusive moms (tidigare 2,22 kr per minut)

Alla operatörerna ska börja använda de nya priserna den 30 augusti 2008. Operatörerna ska också uppdatera sina webbplatser med de nya priserna.

Eurotaxan gäller bara för röstsamtal. Det betyder att priserna för att skicka SMS, MMS samt för datatrafik inom EU fortfarande är oreglerade. Särskilt priserna för att ladda ner data utomlands är mycket höga, även om flera operatörer har sänkt sina priser för dataanvändning inom EU.

 

För mer information:
Olof Bjurö, chef enheten för konsumentfrågor, tfn: 0708-11 40 05

 

Här gäller eurotaxan

Följande länder ska tillämpa eurotaxa:

  • de 27 EU-medlemsstaterna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland (inklusive Åland), Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) 
  • de s.k. franska utomeuropeiska departementen, det vill säga Guadeloupe, Martinique, Franska Guyana och Réunion, samt Azorerna, Madeira och Kanarieöarna.

EEA-länderna Norge, Island och Liechtenstein har också valt att tillämpa eurotaxa.

EEA-landet Schweiz tillämpar inte eurotaxa. Tänk också på att de områden som inte ingår i EU (såsom Monaco, San Marino, Andorra, Kanalöarna och Isle of Man) kan tillämpa högre taxor. Kontrollera på din operatörs webbplats eller genom kundtjänsten vilka priser som gäller på de platser du planerar att besöka.