Telemars samtals- och Internet­tjänster är anmälnings­pliktiga

2008-11-05

PTS har idag beslutat att de samtals- och Internettjänster som bolaget Telemar tillhandahåller genom satellitnät är anmälningspliktiga.

Telemar erbjuder mobila satellittjänster som möjliggör överföring av tal, fax och data. Tjänsterna är idag anmälda inom kategorin ”annan allmänt tillgänglig kommunikationstjänst”.

Enligt PTS bedömning, utifrån lagen om elektronisk kommunikation, faller de samtals- och Internettjänster som Telemar erbjuder in under kategorierna ”samtalstjänst” respektive ”datakommunikationstjänst”. Bolaget är således anmälningspliktigt även för dessa kategorier och måste betala avgifter för dem.

Ta del av beslutet

Läs mer om anmälningsplikt här.


För mer information:
Karoline Boström, enheten för samtrafik, tfn: 073-644 56 20.