Tvistlösningsbeslut om samtrafikpriser mellan Telia Sonera och Tele2

2008-10-08

PTS har idag meddelat ett tvistlösningsbeslut mellan Tele2 och Telia Sonera.

Beslutet innebär att Tele2 och Telia Sonera inte får ta ut högre priser av varandra än vad PTS hybridmodell för kostnadsorienterade priser (LRIC-modellen) anger. Priserna är samstämmiga med de priser som PTS förelade Telia Sonera om den 16 juli 2008.

Telia Sonera ska tillämpa sina priser från och med den 24 april 2008 och Tele2 ska tillämpa sina priser från och med den 28 april 2008.

Beslutet

För mer information:
Karoline Boström, enheten för samtrafik, tfn: 073-6445620.