Uppdaterad hybridmodell ger lägre kostnader för samtrafik under 2009

2008-12-03

Kostnaden för samtrafik sjunker medan kostnaden för LLUB stiger. Det är resultatet av den uppdatering av hybridmodellen för fasta nätet för 2009 som PTS gjort.

Bakgrunden till den höjda kostnaden för LLUB är att färre hushåll är anslutna till Telia Soneras kopparbaserade nät vilket gör att kostnaden per anslutning stiger. Samtrafikkostnaden fortsätter att sjunka till följd av den successiva övergången till ett IP-baserat nät.

Under hösten har operatörer fått lämna synpunkter på PTS utkast till hybridmodell för 2009. Operatörernas kommentarer har utvärderats av PTS tillsammans med konsulter och resulterat i ett antal förändringar av modellen.

Den slutliga versionen av hybridmodellen (version 6.1) kommer ligga till grund för PTS tillsyn av konstnadsorienterade pris för samtrafik och LLUB under 2009.

Mer information om hybridmodellen 2009 finns här

För mer information:
David Troëng, konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19

 

Om hybridmodellen

Hybridmodellen är en kalkylmodell som används vid beräkning av kostnadsorienterad ersättning för samtrafik i det fasta nätet samt tillgång till accessnät (LLUB). Hybridmodellen används tillsammans med en prismetod (LRIC) när myndigheten bedömer om de priser Telia Sonera tillämpar för samtrafik och LLUB, inklusive samlokaliseringsprodukter, möter kravet på att vara kostnadsorienterade.