2009

Telia Sonera ska fortsätta leverera abonnentuppgifter digitalt

2009-10-21 PTS förelägger idag Telia Sonera att lämna ut abonnentuppgifter i digitalt format.

PTS avslår Telia Soneras begäran om tvistlösning

2009-10-21 PTS har idag beslutat att avslå Telia Soneras begäran om tvistlösning i frågan om företagets rätt till samtrafikersättning av Telenor.

Konsumenter bör få bättre information om telepriser

2009-10-15 Teleoperatörer bör tydligt informera om samtals­priser, öppnings­avgifter och debiterings­intervall. Det säger PTS allmänna råd.

Så bör operatörer informera om villkorsförändringar

2009-10-15 Abonnenter bör få tydlig information om avtalsvillkoren för en telefoni- eller Internettjänst förändras. Det säger PTS allmänna råd.

Skyldighetsbeslut för radio i marknätet – andra samrådet inleds

2009-10-13 Nu inleds det andra och sista samrådet med marknadens aktörer avseende beslutsförslaget gällande den svenska grossistmarknaden för distribution av analog ljudradio via marknät.

PTS ingriper inte mot Telia Soneras uppsägning av avtal

2009-10-09

Telia Sonera ska förbättra beställnings- och leveransrutiner för kopparaccess hel ledning

2009-10-07 PTS underrättar idag Telia Sonera om att beställningssystemen och de administrativa rutinerna vid försäljning av kopparaccess hel ledning behöver förbättras.

Vilken operatör tillhör numret – ny tjänst från PTS

2009-10-01 Med den nya webbtjänsten från PTS kan du snabbt och enkelt ta reda på vilken operatör som ett visst nummer tillhör.

PTS vill se stabilare GTA-pris

2009-09-24 PTS klargör idag hur priset på grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA) ska beräknas.

Uppdaterad hybridmodell för kostnadsorienterad ersättning

2009-09-24 PTS går idag ut på samråd med ett utkast till uppdaterad hybridmodell för det fasta nätet för 2010.

Sida 2 av 6
« 1 2 3 4 5 6 »