Telia Sonera får ta ut fullt pris för nummerportering

2009-11-11

PTS avslår i dag Tele2:s begäran om att Telia Sonera inte ska få ta ut fullt pris för en nummerportering av många nummerserier som porteras samtidigt till en och samma kund.

Tele2 har begärt att Telia Sonera ska flytta ett stort antal nummerserier vid ett och samma tillfälle. För varje nummerserie vill Telia Sonera ta ut samma pris som för portering av en ensam nummerserie. Tele2 anser att detta pris är för högt, och menar att det borde bli samordningsvinster när man flyttar så många nummerserier samtidigt till en och samma kund.

PTS bedömer dock att Telia Soneras pris är rimligt eftersom nummerserierna finns i ett stort antal lokalstationer och varje flytt föranleder samma aktivitet som portering av en nummerserie kräver. PTS anser alltså inte att Telia Sonera kunnat göra de besparingar som Tele2 hävdar, och avslår därför Tele2:s yrkande.

Nummerportering är när telefonnummer flyttas från en operatör till en annan. I det här fallet har Tele2 begärt att för en kunds räkning flytta 94 nummerserier från Telia Sonera.

Ta del av beslutet

För mer information:
Eva Liljefors, enheten för accessnät, tfn: 073-066 57 09
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55