PTS inleder tillsyn mot Tele2

2009-11-04

Kommunikationsmyndigheten PTS kommer att inleda tillsyn mot Tele2. Anledningen är den omfattande störning som i dag drabbade företagets GSM- och 3G-kunder i hela landet.

PTS kommer att be Tele2 att rapportera vad det var som hände, vilka åtgärder företaget vidtog när avbrottet skedde, vilka kontakter Tele2 hade med SOS Alarm kring tillgängligheten till larmnumret 112 samt vad företaget kommer att göra för att det inte ska upprepas.

För mer information:
Christoffer Karsberg, chef för enheten för säkerhet och adressering, tfn: 076-130 57 73  eller PTS presstjänst, tfn. 08-678 55 55