PTS inleder tillsyn mot Tele2

2009-11-20

Kommunikationsmyndigheten PTS kommer att inleda tillsyn mot Tele2. Anledningen är den störning i företagets mobilnät som nyligen drabbade Storstockholm, Västerås, Gävle, Norrtälje och Uppsala.

PTS kommer att be Tele2 att rapportera vad det var som hände, vilka åtgärder företaget vidtog när avbrottet skedde, vilka kontakter Tele2 hade med SOS Alarm kring tillgängligheten till larmnumret 112 samt vad företaget kommer att göra för att liknande avbrott inte ska inträffa igen.

För mer information:
Staffan Lindmark, jurist på enheten för säkerhet och adressering,
073-644 57 36