PTS marknadsdag 2010 – tyck till om innehållet!

2009-11-19

Boka in den 17 mars 2010 för PTS marknadsdag!

Marknadsdagen är en mötesplats för marknadsaktörer inom IT och telekom, och syftar till att både informera om och diskutera aktuella ämnen. Det erbjuds också tillfällen att mingla med kollegor i branschen.

På marknadsdagen kommer PTS ge sin syn på regeringens bredbandsstrategi, framförallt de uppdrag vi fått i strategin. Vi kommer också att presentera status på de områden som PTS prioriterar under 2010 - att skapa förutsättningar för såväl utbyggnad av IT-infrastruktur med hög kapacitet som för ökad konkurrens på bredbandsområdet.

Det finns utrymme under dagen för fler ämnen. För att bestämma innehållet på resten av marknadsdagen bjuder PTS in marknadsaktörer att rösta mellan ett antal förslag. Här röstar du. Röstningsfunktionen är öppen till den 27 november 2009.

Inbjudan med slutligt program publiceras på PTS webbplats i månadsskiftet januari-februari 2010.

För mer information:
Ann Milton, kommunikationsenheten, tfn: 0736-40 58 15
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55