2010

Färre klagomål till PTS under 2009

2010-03-30 PTS har sammanställt de klagomål som kommit in under 2009. På de senaste två åren har antalet klagomål minskat med 45 procent.

Tele2 får inte kräva bankgaranti av Ventelo som villkor för samtrafikavtal

2010-03-24 Tele2 har inte kunnat visa att företagets krav på bankgaranti från Ventelo är rimligt.

Konsumenter får problem när de köper tjänster med mobiltelefonen

2010-03-23 Operatörer måste ta ett större ansvar för de problem som kan uppstå då konsumenter köper tjänster och surfar med mobiltelefonen. Det konstaterar PTS i en rapport.

EU-samråd av beslut som syftar till bättre investeringsklimat och konkurrens på bredbandsområdet

2010-03-19 I dag skickar PTS slutliga förslag till skyldighetsbeslut för bredbandsmarknaderna på EU-samråd.

Telia Sonera skulle ha informerat om prishöjning 60 dagar i förväg

2010-03-02 När Telia Sonera höjde priset för fast telefoniabonnemang till operatörer skulle de ha informerat operatörerna 60 dagar i förväg.

Snabbt domstolsbeslut viktigt för PTS

2010-03-02 PTS överklagar inte Förvaltningsrättens beslut att inhibera Telia Soneras skyldighet om avtalsviten.

Informationsmöte om uppdatering av kalkylmodell för mobilnät

2010-03-01 PTS inleder den årliga uppdateringen av kalkylmodellen för mobilnät med ett informationsmöte den 25 mars.

Ändringar i föreskrifter om beräkning av operatörers priser

2010-02-26 Ändringarna tydliggör att det är de senaste versionerna av handböcker som ska användas vid beräkningar.

Ny beräkning av Telia Soneras prisnivå mot operatörerna

2010-02-23 PTS underrättar Telia Sonera att priset för fasta telefoniabonnemang mot andra operatörer ska vara 95 kronor.

I dag är det 112-dagen

2010-02-11 Nödnumret 112 gäller i hela EU.

Sida 4 av 5
« 1 2 3 4 5 »