EU-kommissionen samråder om internationell roaming

2010-12-09

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om regleringen av internationell roaming inom EU. Näringslivet, myndigheter och konsumenter kan nu lämna förslag på förändrade regler.

Sedan 2007 finns det en enhetstaxa för mobilsamtal och sms inom EU. Enhetstaxan, som ibland kallas eurotaxan, sänks gradvis enligt en fastställd tidsplan. Kommissionen vill nu utvärdera EU:s nuvarande roamingregler och få förslag på hur konkurrenskraften kan stärkas samtidigt som man skyddar de europeiska konsumenternas och företagens intressen.

Samrådet pågår till den 11 februari 2011. Det kommer att ligga till grund för en översyn av de nuvarande reglerna. Kommissionens översyn ska vara avslutad i slutet av juni 2011.

Läs samrådsdokumentet

För mer information:
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Vad är internationell roaming?

För att kunna använda din mobil när du är i ett annat land måste den operatör du har ditt abonnemang hos ha avtal med det landets operatörer (s.k. internationella roamingavtal). I avtalen kommer man också överens om vad du som kund får betala för att du ska ha möjlighet att använda telefonen. Priserna kan variera mycket beroende på i vilket land man befinner sig, men även beroende på vilken operatör man väljer. Inom EU finns, till skillnad från övriga världen, en reglering gällande priserna.