Förslag på regler för mobiloperatörer på EU-samråd

2010-09-23

PTS går nu ut med slutligt förslag på regler för marknaden för mobil samtalsterminering på EU-samråd.

Reglerna innebär att mobiloperatörer ska ta emot samtalstrafik från andra operatörer och hålla kostnadsorienterade priser. Syftet är att skapa en jämn och förutsägbar spelplan för alla operatörer.

Med anledning av de synpunkter som inkom under andra och sista samrådet med operatörer har PTS gjort vissa ändringar i beslutsförslaget. Bland annat lättar PTS på regleringen genom att skyldigheten om särredovisningen tas bort för samtliga operatörer. De mobiloperatörer som omfattas av beslutet är AINMT (Net1), Hi3G, Lycamobile, TDC, Tele 2, Telenor, Telia Sonera och Ventelo.

EU-kommissionen och övriga europeiska regleringsmyndigheter har en månad på sig att inkomma med synpunkter på beslutsförslaget. Slutligt beslut fattas under slutet av 2010 av PTS styrelse.

Bakgrund

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på marknaden för elektronisk kommunikation. En av delmarknaderna var marknaden för mobil samtalsterminering – formellt kallad Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät. PTS genomför nu andra generationens marknadsanalyser och skyldighetsbeslut.

Läs förslaget här

För mer information:
Susanna Mattsson, enheten för samtrafik, tfn: 070-388 58 39
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55