Inbjudan till operatörsmöte och samråd kring kalkylräntan (WACC) för mobil LRIC

2010-10-27

Inom ramen för PTS arbete med att revidera kalkylmodellen för mobila nät görs också en översyn av kalkylräntan (WACC).

Alla operatörer inbjuds att delta i ett presentationsmöte som PTS anordnar med anledning av detta. På mötet presenteras översynen av kalkylräntan (WACC). Samrådet kommer att hållas mellan 19 november och 17 december 2010.

Tid: fredag 19 november 2010, kl. 9.00–12.00, registrering från kl 8.45.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Anmälan: senast 12 november till mattias.wellander@pts.se Ange namn och organisation/företag.