PTS granskar Telia Sonera efter avbrott

2010-09-29

Kommunikationsmyndigheten PTS inleder tillsyn mot Telia Sonera. Anledningen är det avbrott som i går drabbade företagets mobil- och fasttelefonikunder.

Enligt uppgifter från Telia Sonera innebar gårdagens avbrott att vissa av Telia Soneras kunder inte kunde ringa bland annat larmnumret 112. De kunde inte heller ringa mellan det fasta och de mobila näten och vice versa.

Telia Sonera ska nu rapportera till PTS vad det var som hände, vilka åtgärder företaget vidtog när avbrottet skedde samt vad företaget kommer att göra för att det inte ska upprepas.

PTS har begärt att Telia Sonera ska svara på myndighetens frågor senast den 20 oktober 2010.

För mer information
Christoffer Karsberg, chef för enheten för säkerhet och adressering, tfn 070-811 40 12 eller PTS presstjänst, 08-678 55 55