PTS marknadsdag 2011 - bidra gärna med ämnesförslag

2010-11-01

Boka in den 16 mars 2011 för PTS marknadsdag.

Marknadsdagen 2011 kommer att fokusera på bredband. Närmare bestämt vill vi belysa frågan om bredbandsutbyggnad i Sverige ur olika perspektiv. Dessutom presenterar vi en rykande färsk Bredbandskartläggning.

Det finns utrymme under dagen för fler ämnen. Vad skulle du vilja att vi tar upp?  Skicka gärna förslag. Vi behöver dina förslag senast den 12 november.

Inbjudan med slutligt program publiceras på PTS webbplats i månadsskiftet januari-februari 2011.

Bakgrund

Marknadsdagen är en mötesplats för marknadsaktörer inom IT och telekom, och syftar till att både informera om och diskutera aktuella ämnen. Det erbjuds också tillfällen att mingla med kollegor i branschen.

För mer information:
Anna Lundström, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 57 74
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55