Telia Sonera måste sänka grossistpriset på privatabonnemang som säljs till andra operatörer

2010-09-08

PTS förelägger idag Telia Sonera att sänka grossistpriset till 95 kronor på fasta telefoniabonnemang för privatpersoner som säljs till andra operatörer. Föreläggandet är förenat med vite.

PTS meddelade Telia Sonera den 16 juli att företaget skulle sänka grossistpriset på fasta telefoniabonnemang som säljs till andra operatörer. Detta med anledning av att Telia Sonera genomfört en kampanj som inkluderade fast telefoni. Enligt PTS ska Telia Sonera sänka sina priser på abonnemang som företaget säljer vidare till andra operatörer samtidigt som de marknadsför kampanjer mot slutkunder, annars finns en risk att andra operatörer inte kan konkurrera med Telia Sonera om att sälja fasta telefoniabonnemang.

Underrättelsen från den 16 juli innebar att Telia Sonera skulle sänka grossistpriset på telefoniabonnemang till 95 kronor på abonnemang för privatpersoner som säljs till andra operatörer. Telia Sonera har inte ändrat priset i enlighet med underrättelsen. Därför har PTS idag beslutat att förelägga Telia Sonera att ändra priset i enlighet med detta föreläggande senast den 30 september 2010, annars kan PTS komma att kräva ett vite på 1,5 miljoner kronor för varje påbörjad vecka som föreläggandet inte följs.

PTS har under första halvåret 2010 meddelat Telia Sonera vid ett flertal tillfällen att företaget skulle sänka priset på telefoniabonnemang för operatörer sedan företaget genomfört kampanjer mot slutkunder. Detta för att alla operatörer ska ha goda förutsättningar att erbjuda fasta telefoniabonnemang till slutkunder. Det leder till en ökad konkurrens vilket ger större valmöjligheter och bättre priser på fast telefoni för slutkunderna.

För mer information:
Bo Andersson, konkurrensavdelningen, tfn: 08-678 57 97
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Telia Sonera har sedan 2005 en skyldighet att erbjuda telefoniabonnemang till andra operatörer så att de kan återförsälja abonnemangen till slutkunder. De abonnemang som Telia Sonera erbjuder andra operatörer ska enligt PTS beslut ha ett marginalbaserat pris. Det innebär att operatörerna ska betala ett pris som högst är slutkundspriset minus en marginal, vilket ska göra det möjligt för operatörerna att konkurrera om slutkunderna.

Om Telia Sonera sänker priset på telefoniabonnemang till slutkunderna ska företaget även sänka priset för operatörerna. Prissänkningen för operatörerna ska ske samma dag som priset sänks för slutkunderna. Annars finns en risk för att operatörerna inte kan konkurrera med Telia Sonera om att sälja fasta telefoniabonnemang till slutkunder.

Vad innebär underrättelse respektive föreläggande?

Om det finns skäl att misstänka att en operatör inte följer reglerna kan PTS underrätta operatören om förhållandet. Om underrättelsen inte leder till rättelse kan PTS meddela förelägganden och förbud som behövs för att rättelse ska ske. Föreläggandet kan vara förenat med vite.