Andra samråd av regler som underlättar utbyggnaden av trådlösa bredbandsnät

2011-12-16

Efter analys av de synpunkter PTS tidigare fått på marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser inleder myndigheten i dag ett andra samråd av två definierade marknader.

PTS inleder i dag sitt andra samråd av förslag till konkurrensfrämjande regler på två marknader: digitala kapacitetstjänster och svartfiber-förbindelser. Ett syfte med de nya reglerna är att operatörer som behöver koppla upp basstationer i mobilnäten med fiber för att kunna leverera bra bredbandshastigheter ska kunna köpa sådana förbindelser. PTS föreslår skyldigheter för Telia Sonera på dessa marknader.

Myndigheten har efter sitt första samråd gjort en ny indelning som innebär att beslutsförslag för två separata marknader samråds – svartfiber-förbindelser och digitala kapacitetstjänster med hastigheter upp till 30 Mbit per sekund. Marknaden för digitala kapacitetstjänster motsvarar den tidigare samrådda marknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.

Marknaderna är nationella, med undantag för svartfiber-förbindelser i Stockholms stad, där PTS redan i sitt första beslutsförslag bedömde att ingen aktör har ett betydande marknadsinflytande.

PTS har också reviderat sin bedömning vad gäller digitala kapacitetstjänster och funnit att endast förbindelser med kapacitet upp till 30 Mbit per sekund behöver regleras. På marknaden för förbindelser med högre kapacitet ser myndigheten att det finns viss marknadsdynamik.

Ett andra samråd om marknaden för trunkavsnitt av hyrda förbindelser kommer att skickas ut onsdagen den 21 december. PTS gör samma bedömning som tidigare, nämligen att det inte finns grund för att reglera den marknaden.

Detta andra samråd ger marknadsaktörer och Konkurrensverket möjlighet att yttra sig om beslutsförslagen. Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 5 februari 2012.

PTS räknar med att kunna fatta slutliga beslut på dessa marknader under andra kvartalet 2012, efter ett EU-samråd.

Ta del av samrådet

Läs mer om hyrda förbindelser

För mer information:
Johan Nilsson, enheten för utsändnings- och accesstjänster, tfn: 073-644 57 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55