Fler ska kunna bli positionerade vid nödsamtal

2011-10-31

Nu ska även personer med tomma kontantkort och utländska besökare kunna bli positionerade när de ringer nödsamtal till 112. Det är några av kraven i Post- och telestyrelsens, PTS, nya föreskrifter om nödsamtal.

Vid nödsamtal underlättar det arbetet om alarmeringscentralen automatiskt får uppgifter om varifrån den nödställda personen ringer. Det är teleoperatörens uppgift att förmedla dessa så kallade lokaliseringsuppgifter till alarmeringscentralen. Hittills har operatörerna endast varit tvungna att skicka lokaliseringsuppgifter i de fall den nödställde ringer i sitt hemmanät, det vill säga i det nät där han eller hon har sitt abonnemang.

De nya föreskrifterna, som gäller från den 1 december 2011, innebär att operatörerna är skyldiga att skicka lokaliseringsuppgifter i flera fall än tidigare. Till exempel ska nödställda utländska besökare (som har utländska SIM-kort), personer som har svenska SIM-kort men ringer i ett område där den egna operatören saknar täckning samt personer med tomma kontantkort kunna positioneras.

Reglerna innebär också att lokaliseringsuppgifternas precision ska förbättras i takt med den tekniska utvecklingen inom området. I framtiden kan det till exempel bli aktuellt att använda GPS-tekniken som finns i många moderna mobiltelefoner för positionering. Dessutom omfattas nu fler operatörer av reglerna.

Föreskrifter är förtydliganden av lag och förändringarna i ovanstående föreskrifter är anpassningar enligt lagen om elektronisk kommunikation som ändrades den 1 juli 2011.

Länk till föreskriften.


För mer information:
Staffan Lindmark, jurist på enheten för säkerhet och adressering, tel. 073-644 5736.
PTS presstjänst, tel. 08-678 5555.