Flexibel bindningstid kräver tydlig information

2011-11-04

Mobiloperatörer som har avtal som innebär att bindningstiden påbörjas vid en senare tidpunkt än köptillfället bryter nödvändigtvis inte mot lagregeln om maximalt 24 månaders avtalslängd. Det kan PTS konstatera i ett tillsynsärende. Däremot är det viktigt att kunderna får tydlig skriftlig information om vad villkoren innebär.

I slutet av augusti inledde Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn mot Telenor om abonnemangsavtalens längd. Operatören har börjat använda en ny typ av villkor om att bindningstiden påbörjas först när tjänsten aktiveras. Villkoret används för kunder som vill byta till Telenor men som har en uppsägningstid hos sin tidigare operatör. 

Senast 90 dagar efter att kunden skrivit på avtalet med Telenor aktiveras bindningstiden och fasta kostnader börjar löpa, oavsett om abonnemanget använts.

PTS har granskat avtalet och kan konstatera att villkoren inte innebär någon längre bindningstid än lagregeln om maximalt 24 månader eftersom kunden inte är bunden av avtalet förrän aktivering har skett.

Förtydliga för konsumenterna om villkoren

Fram till dess att bindningstiden inleds har konsumenterna möjlighet att säga upp avtalet. Detta måste dock framgå tydligt i Telenors, och andra operatörers, skriftliga avtalsvillkor med kunderna. I dag lämnas sådan information enligt Telenor endast muntligt till de konsumenter som berörs.

- Vi ser att fler operatörer har börjat tillämpa liknande villkor och vill därför understryka vikten av att det är tydligt för konsumenterna vad villkoren innebär, säger Johan Rydberg, jurist på PTS Konsumentmarknadsavdelning.

PTS fortsätter att bevaka frågan framöver och förutsätter att Telenor förbättrar den aktuella informationen till konsumenterna.

Läs beslutet.

För mer information
Johan Rydberg, jurist på konsumentmarknadsavdelningen: tel. 073-640 58 18
PTS presstjänst, tel. 08-678 55 55