Inbjudan till aktörsmöte angående PTS tillsynsrapport för 2011 - tillsyn NIT och BIT

2011-12-02

PTS bjuder härmed in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte den 19 december kl. 10-12 i PTS lokaler, Valhallavägen 117, för en genomgång av myndighetens tillsyn av marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitström under 2011.

 Mötet har flera ömsesidiga syften bl.a. att:

  • Skapa ökad insyn i PTS tillsynsarbete vilket i sin tur ger en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar.
  • Ge aktörerna möjlighet att ställa frågor och föra fram synpunkter för att på så sätt ge PTS viktig information i arbetet med tillsyn.
  • Fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsyn.

PTS har bedrivit en omfattande tillsyn under 2011 med utgångspunkt i reglerade fibertillträden. Vid mötet den 19 december kommer PTS att berätta mer om detta och om mål och tillsynsplanen för 2012.

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till stina.levin@pts.se senast den 12 december.


Välkomna!