Inbjudan till hearing om fyra SMP-marknader

2011-11-08

PTS bjuder in till en hearing måndagen den 12 december 2011 kl. 13.00–16.00 i PTS lokaler på Valhallavägen 117.

Hearingen gäller frågor i samband med tredje generationens SMP-beslut på fyra av de marknader som enligt EU-kommissionens rekommendation kan komma ifråga för förhandsreglering, nämligen:

  • fast tillträde,
  • fast samtalsoriginering,
  • fast samtalsterminering och
  • mobil samtalsterminering.

Hearingen är ett led i PTS arbete med att ta fram utkast till SMP-beslut för ett första samråd under våren 2012. Besluten beräknas efter ett andra samråd och notifiering till kommissionen träda i kraft under 2013.

Eftersom denna hearing ligger relativt tidigt i processen kommer vi inte att presentera några beslutsutkast. Senast veckan före hearingen kommer dock ett underlag för diskussionen att skickas ut. Tyngdpunkten kommer att ligga på hur PTS ser på hur marknaderna kan komma att avgränsas, men vi kommer också att beröra vissa av skyldigheterna.

Dagordning

13.00 – 14.30  Diskussion kring marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering.
14.30 – 14.45  Paus
14.45 – 16.00  Diskussion kring marknaden Mobil samtalsterminering

Anmäl deltagande till Marielle.Sjogren@pts.se eller Peter.vonwowern@pts.se senast 9 december.

Välkommen!