Krisövning ska stärka samverkan i telekomsektorn

2011-11-09

Just nu genomförs krisövningen Telö 11. En viktig målsättning med Telö 11 är att stärka samverkan i sektorn för elektroniska kommunikationer vid kriser. Totalt deltar ett 30-tal aktörer i övningen. PTS samordnar arbetet.

Mitt under en extremt regnig period, där bland annat tunnelsystemet i Stockholmsområdet börjar vattenfyllas, så brister en damm vid sjön Lossen. Eftersom händelserna påverkar kommunikationsnäten så ställs sektorn för elektronisk kommunikation inför stora utmaningar. Det är scenariot i övningen Telö 11, som genomförs den 9–10 november.

Under Telö 11 deltar en rad olika organisationer inom sektorn för elektronisk kommunikation. De övergripande målen för Telö 11 är att vara en lärande övning och att genom förberedda samverkansrutiner stärka sektorns förmåga i krishantering. När kriser inträffar är det viktigt att olika aktörer kan samverka på ett bra sätt. Det handlar bland annat om att skapa en gemensam lägesuppfattning, samt att sprida information om händelsen på ett enhetligt sätt.

Ett annat mål med övningen är också att hitta eventuella brister i det regelverk som styr sektorns hantering av kriser.

Under Telö 11 övar olika funktioner från de deltagande organisationerna och övningen omfattar allt ifrån beslutsfattande till informationsspridning. Det är Post- och telestyrelsen (PTS) som samordnar arbetet med övningen. 

– Det är när pulsen är hög och trycket hårt som vår krishanteringsförmåga verkligen sätts på prov. Genom Telö 11 kan ett antal olika organisationer testa sina krisplaner genom att ställas inför svåra utmaningar. Den här typen av övningar är väldigt viktiga för att vi ska kunna hantera allvarliga kriser på ett bra sätt, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.

Motspelare påverkar händelseutvecklingen

I övningen ingår också ett antal olika myndigheter och företag som motspelare, vilket innebär att de simulerar omvärlden och genom olika inspel påverkar övningen. Sammanlagt deltar ett 30-tal organisationer i övningen.

Telö 11 ingår i den nationella övningsstrategin för sektorn elektronisk kommunikation. Övningen kommer att utvärderas ur flera olika aspekter. Efter övningen kommer man även ta ställning till om de övade rutinerna ska utvecklas eller avvecklas.

Mer information om Telö 11.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55