PTS inleder marknadsanalyser på samtliga delmarknader

2011-09-09

PTS startar under 2011 sin tredje omgång av marknadsanalyser på samtliga delmarknader inom elektronisk kommunikation.

Efter en lagändring som trädde i kraft den 1 juli ställs krav på tätare marknadsanalyser. PTS behöver en tät dialog med marknadens aktörer inom ramen för analyserna, för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.  

De marknader som PTS analyserar är:

  • Fast tillträde
  • Fast samtrafik (originering och terminering)
  • Mobil samtrafik (terminering)
  • Nätinfrastrukturtillträde
  • Bitströmstillträde
  • Broadcasting ((utsändning av rundradio och tv)
  • Hyrda förbindelser

Närliggande marknader kommer att analyseras gemensamt. De marknader som ligger först i tiden är fast tillträde och samtrafikmarknaderna.

Mer information om pågående analyser kommer att publiceras på vår webbsida om konkurrensreglering under fliken för respektive marknad och ”Pågående arbete. Där hittar du också kontaktpersoner för respektive marknad.

För att ta del av samråd i arbetet med marknadsanalyserna rekommenderar PTS att intresserade marknadsaktörer prenumererar på remisser och samråd från PTS. Du kan anmäla dig här.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55