PTS marknadsdag 2012 - bidra gärna med ämnesförslag

2011-11-11

Boka in onsdagen den 14 mars 2012 för PTS marknadsdag.

På marknadsdagen 2012 kommer vi att blicka framåt inom olika områden.

Vilka ämnen skulle du vilja att vi tar upp? Skicka gärna förslag. Vi behöver dina förslag senast den 18 november.

Inbjudan med slutligt program publiceras på PTS webbplats i månadsskiftet januari-februari 2012.

Bakgrund

PTS marknadsdag är en mötesplats för marknadsaktörer inom it och telekom, och syftar till att både informera om och diskutera aktuella ämnen. Det erbjuds också tillfällen att mingla med kollegor i branschen.

För mer information:
Monica Blomström, tfn 08-678 55 72 
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55