Telia Sonera tydliggör prissättning av nätinfrastrukturtillträde

2011-11-30

Med hjälp av ett dokument från Telia Sonera ska operatörer på ett enklare sätt kunna jämföra företagets prissättning med PTS kostnadsresultat och principer för prissättning för reglerade produkter.

Operatörer som köper Telia Soneras grossistprodukter har haft svårigheter att jämföra prissättningen av Telia Soneras produktutbud avseende fiber med de kostnadsresultat och principer för prissättning som PTS tagit fram för reglerade produkter. PTS har därför bett Telia Sonera att tydliggöra detta, och Telia Sonera har nu publicerat ett dokument med uppgifterna.

Dokumentet visar hur Telia Sonera anser att företagets prislistor ska jämföras med kostnadsresultaten från PTS kalkylmodell och principer för prissättning enligt den prismetod PTS tagit fram.

PTS har inte tagit ställning till om Telia Soneras priser är kostnadsorienterade och därmed förenliga med Telia Soneras skyldigheter. Myndighetens tillsyn av Telia Soneras priser kommer därför att fortsätta.

Länk till dokumentet på Skanovas webbplats (pdf, nytt fönster)

För mer information:
Micael Hååg, enheten för accessinfrastruktur, tfn: 073-640 58 74
Viktoria Arwinge, enheten för accessinfrastruktur, tfn: 08-678 58 76

Läs mer om nätinfrastrukturtillträde
Läs mer om prisreglering