Fortsatt stöd till dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet

2012-09-28

Till PTS upplysningstjänst kan konsumenter som berörs av Telias förändringar i det fasta telenätet vända sig för att få råd och vägledning. Tjänsten har förlängts och kommer att finnas kvar till 30 september 2013.

Post- och telestyrelsens upplysningstjänst har varit igång sedan november 2011. Dit kan konsumenter som berörs av förändringarna i det fasta telenätet vända sig för att få råd och vägledning. Upplysningstjänsten ska ge så individanpassade råd som möjligt, eftersom förutsättningarna för konsumenterna kan skilja sig mycket åt.

Under större delen av den tid tjänsten har varit öppen, har Telias arbete med förändringarna i det fasta telenätet haft uppehåll. Belastningen på upplysningstjänsten har därför varit betydligt lägre än väntat. PTS bedömning är dock att upplysningstjänsten ändå varit ett stort stöd för dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet och att den kommer fylla en viktig funktion när Telia drar igång det arbetet igen under hösten.

Regeringsuppdraget till PTS att erbjuda en upplysningstjänst har förlängts och gäller fram till 30 september 2013.

Återrapportering av uppdraget

PTS upplysningstjänst nås helgfria vardagar kl. 09.00-15.00, tfn 020-075 00 70.
Information om upplysningstjänsten hittar du på: www.pts.se/upplysningstjanst

För mer information:
Anna Wikström, tfn: 073-644 56 62
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om upplysningstjänsten

Telia genomför tekniska förändringar och ersätter traditionell fast telefoni via kopparledningar med tjänster via mobilnät i olika delar av landet. Cirka 50 000 abonnenter kommer att beröras och Telia beräknar att arbetet ska pågå i fem år.

PTS fick i september 2011 i uppdrag av regeringen att öppna en upplysningstjänst, dit abonnenter som berörs av förändringarna i det fasta telenätet kan vända sig för att få råd och vägledning. Det handlar inte om att ta över Telias eller något annat telebolags kundtjänst. Telebolagen ansvarar själva för information och felavhjälpning gentemot de egna kunderna. Regeringsuppdraget att tillhandahålla en upplysningstjänst för dem som berörs av förändringarna i det fasta telenätet har förlängts och gäller fram till 30 september 2013.

Uppföljning av Telias teknikskifte

PTS har haft en tät dialog med Telia under tre års tid och ställt upp ett antal krav på bolaget om hur arbetet med förändringarna i det fasta telenätet ska gå till. PTS krav resulterade i en utfästelse från Telia 2010. Inga telestationer med ADSL berörs, teknikskiftet genomförs endast om det finns tillräcklig mobil täckning för att erbjuda en ersättningslösning, kunderna ska få en likvärdig lösning och inte vara utan telefoni i samband med övergången. Resultatet av uppföljningen har gjort att Telia ändrat sina rutiner. Alla kunder erbjuds ett prova-på-erbjudande och hjälp med installation. Arbetet med teknikskiftet följer PTS upp noga.

PTS arbete med tillgången till telefoni i Sverige

PTS arbetar för att hushåll och företag ska ha god tillgång till telefoni. Det ska vara en fungerande telefonitjänst vilket innebär att det ska gå att ringa och nå larmnumret 112. Telefonitjänsten kan tillgodoses antingen genom ett fast eller ett trådlöst telenät. PTS arbetar på både kort och lång sikt med att säkerställa en god tillgång till telefoni och it-infrastruktur.