Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn för andra halvåret 2012 av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2012-11-29

PTS bjuder in aktörerna på marknaden för elektronisk kommunikation till ett möte den 18 december för en genomgång av myndighetens tillsyn av marknaden för nätinfrastrukturtillträde under andra halvåret 2012.

Mötet har flera syften bland annat att:

  • Skapa ökad insyn i PTS tillsynsarbete vilket i sin tur ger en god grund för dialog kring relevanta tillsynsområden och prioriteringar.
  • Ge aktörerna möjlighet att ställa frågor och föra fram synpunkter för att på så sätt ge PTS viktig information i arbetet med tillsyn.
  • Fånga upp förändringar på marknaden som kan påverka kommande tillsyn 2013.

PTS har bedrivit tillsyn under 2012 med utgångspunkt i reglerade fibertillträden. Vid mötet den 18 december kommer PTS att informera om genomförd tillsyn och uppnådda resultat. PTS efterfrågar också marknadens synpunkter på vilka områden myndigheten bör fokusera på i tillsynsplanen för 2013 för både marknaden för nätinfrastrukturtillträde och marknaden för bredbandstillträde.

Anmälan med företag och namn på deltagare görs till roger.gustafsson@pts.se senast den 12 december.

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117
Dag: Tisdag 18 december
Tid: kl. 9.00-10.30

Välkomna!