Inbjudan till en andra workshop om nya föreskrifter om avtal och konsumentinformation

2012-04-02

PTS välkomnar alla operatörer till en andra workshop om hur informationen till konsumenter kan förbättras.

Tid: Torsdagen den 19 april kl. 09.00 – 11.30
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Syftet med mötet är att föra en dialog inom ramen för PTS arbete med föreskrifter till reglerna om avtals innehåll, och hur information om priser, taxor och villkor ska hållas allmänt tillgängliga, 5 kap. 15 § och 5 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Anmälan görs senast den 16 april till anna.montelius@pts.se.

Välkomna!