PTS bjuder in till förberedelsemöte 30 oktober 2012 inför ITU:s World Conference on International Telecommunications (WCIT)

2012-10-15

Inför Internationella teleunionens (ITU) World Conference on International Telecommunications (WCIT) som äger rum 3-14 december 2012 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte den 30 oktober 2012.

Tid: kl 0900-1200.

Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm.

WCIT har till uppgift att revidera det Internationella telereglementet (ITR). Detta är den första revideringen av ITR sedan det antogs i Melbourne 1988.

Vid förberedelsemötet kommer information att lämnas om ITR och det pågående arbetet både inom ITU och på europeisk nivå inom CEPT och EU. Vidare kommer det finnas möjlighet att kommentera de förslag som finns till konferensen.

Det är också möjligt att delta per telefon.

Anmälan om deltagande görs via e-post till WCIT-12@pts.se senast kl 12:00 den 29 oktober 2012.

Kontaktperson: Anders Jönsson (anders.jonsson@pts.se)