PTS bjuder in till seminarier för att stärka samverkan mellan el- och telesektorn

2012-11-08

Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång till el. För att stärka samverkan mellan el- och telesektorn bjuder nu Post- och telestyrelsen (PTS) och Svenska Kraftnät in till en serie regionala el- och teleseminarier. Seminarierna kommer att genomföras under våren 2013.

Elektronisk kommunikation är beroende av en ständig tillgång av el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de elavbrott som inträffar i Sverige. Men de är inte dimensionerade att klara sig utan el i flera dagar.

Vid exempelvis stormen Dagmar, år 2011, var störningar i elförsörjningen den viktigaste orsaken till avbrotten. PTS utredning om konsekvenserna av stormen Dagmar visade också att en starkare samverkan mellan el- och telesektorn skulle kunna förbättra prognoserna vad gäller felavhjälpningstider och underlätta samordningen av det praktiska reparationsarbetet i fält.

Seminarier för att stärka samverkan

Tillsammans med Svenska Kraftnät bjuder nu PTS in till regionala el- och teleseminarier. Seminarierna vänder sig i första hand till personer som i en krissituation har att hanterar kontakter/samverkan mellan de bägge branscherna och geografiskt områdesansvariga: länsstyrelser, kommuner och landsting.

Syftet med seminarierna är bland annat att utveckla krishanteringsförmågan, vidare utveckla samverkansformerna mellan branschföreträdare och geografiskt områdesansvariga och att öka förståelsen för uppgifter och problem i samband med eventuella avbrott.  Seminarierna kommer att genomföras under fyra tillfällen under mars och april nästa år.

  • Göteborg, 7-8 mars 2013 
  • Umeå, 19-20 mars 2013
  • Malmö, 10-11 april 2013
  • Stockholm, 24-25 april 2013

Sista anmälningsdag till seminarierna är den 30 november.

Klicka här för att läsa inbjudan till seminarierna.

Mer information om robust elektronisk kommunikation finns på PTS webbplats.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 000