PTS granskar Dagmars påverkan på telenäten

2012-01-11

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att granska hur sektorn för elektronisk kommunikation påverkades av och agerade i samband med stormen Dagmar.

Under julhelgen drog stormen Dagmar in över Sverige. Stormen ledde bland annat till ett stort antal strömavbrott. Även elektronisk kommunikation påverkades av ovädret, främst i form av störningar och avbrott i mobila och fasta telefonitjänster.

PTS inleder nu en granskning av stormens effekter på elektroniska kommunikationer och hur operatörerna agerade för att förebygga och hantera störningarna. PTS kommer särskilt att titta på operatörernas möjligheter till alternativ elförsörjning med reservkraft.

Frågor till utvalda operatörer

PTS har skickat ett antal frågor till operatörerna Net1, Telia Sonera, Tele2, Telenor och Tre, som samtliga har egna nationella nät. PTS vill bland annat veta hur operatörerna hanterade störningarna som följde av strömavbrotten och hur de informerade om störningarna.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55