PTS inleder samråd kring nya konkurrensbeslut

2012-03-05

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett ett första samråd kring den tredje generationens konkurrensfrämjande beslut för fyra delmarknader.

Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att långsiktig hållbar konkurrens kan uppstå.

PTS inleder nu ett första samråd kring fyra delmarknader:

  • fast tillträde, 
  • fast samtalsoriginering, 
  • fast samtalsterminering och 
  • mobil samtalsterminering.

I detta första samråd har marknadsaktörer möjlighet att senast den 2 april 2012 lämna synpunkter på PTS förslag. PTS räknar med att hålla ett andra samråd under sommaren 2012 och därefter underrätta EU-kommissionen och övriga europeiska regleringsmyndigheter. Besluten väntas sedan kunna fattas i början av 2013.

De konkurrensfrämjande besluten syftar bland annat till att konsumenterna ska kunna fortsätta att välja fasta telefoniabonnemang från flera leverantörer och kunna ringa till varandra oavsett vilken operatör man har abonnemang hos.

Länk till samrådet

Mer information om fast tillträde

Mer information om fast samtalsoriginering

Mer information om fast samtalsterminering

Mer information om mobil samtalsterminering

För mer information:
Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 26
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55