Så följer PTS upp TeliaSoneras avbrott i bredbandstelefonin

2012-10-09

PTS för en kontinuerlig dialog med TeliaSonera om de inträffade störningarna i bredbandstelefoni. TeliaSonera har skickat in inledande rapporter och PTS inväntar nu kompletterande rapporter.

I början på oktober hade TeliaSonera problem med sin bredbandstelefoni, vilket påverkade alla deras bredbandstelefonikunder i hela landet. Problemet innebar bland annat att de drabbade inte kunde nå nödnumret 112. En motsvarande störning hade även inträffat veckan innan.

När störningarna i TeliaSoneras bredbandstelefoni inträffade kontaktade bolaget PTS. PTS har sedan haft en kontinuerlig dialog med TeliaSonera. Fokus under själva störningen är dock att operatören ska lägga all kraft på att åtgärda störningen.

TeliaSonera har rapporterat störningarna

Bolaget har inkommit med två inledande incidentrapporter där störningarna och dess omfattning beskrivs. PTS inväntar nu de kompletterande rapporterna. I dessa ska bolaget, bland annat, beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att störningen inte ska inträffa igen. När dessa rapporter har inkommit ska PTS ta ställning till om tillsyn ska inledas eller inte.

Bakgrund

Sedan 2011 finns regler i lagen om elektronisk kommunikation som ålägger teleoperatörerna att rapportera incidenter med driftstörningar till PTS. Dessa regler har kompletterats av föreskrifter från PTS, som trädde i kraft i april i år. Föreskrifterna förtydligar i vilka fall driftstörningar ska rapporteras in till PTS.

Klicka här för att komma till föreskrifterna.  

PTS kommer under hösten även att inleda ett arbete med att ta fram föreskrifter för driftsäkerhet, dvs. fastställa vilka regler som operatörerna måste följa när det gäller driftsäkerhet.

Mer information
Anna Wibom, projektledare PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 070-379 55 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55